Garanti

Alla Tokina objektiv sålda av i Sverige och som är distribuerade av generalagenten Molfo AB  har 3 års garanti.

Alla objektiv som är distribuerade av Molfo AB har en blå-gul etikett på förpackningen (på den sida av kartongen där serienumret är angivet)
som visar att 
objektivet är importerat av Molfo AB och omfattas av garantin.

Viktigt!
Objektiv som importerats via andra kanaler omfattas inte av denna garanti.